PROSTOWANIE ZAKRĘTÓW - JAN BEREZA W ŻEGOCINIE

Wójy J. Błoniarz i marszałek J. Bereza na zakrętach w Nizowej.

    W Żegocinie, na jednym z odcinków drogi wojewódzkiej E-965 zostaną zostaną wyprostowane zakręty. To dobra wiadomość, nie tylko dla pana Stanisław Dudka, który mieszka na łuku ruchliwej drogi i w którego zabudowania już nie jeden raz wjeżdżały samochody, ale dla wszystkich pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu na pograniczu Żegociny i Rozdziela.
    11 sierpnia 2006 r. przebywał w Żegocinie członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jan Bereza. Zajmuje się w województwie małopolskim sprawami: promocji, turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z samorządami i związkami samorządów, infrastrukturą drogową i transportem. Głównym powodem jego przyjazdu była sprawa wyprostowania drogi Nizowa.
    Wyprostowanie dwóch zakrętów oraz wybudowanie chodnika znacznie poprawi stan bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Już niebawem rozpocznie się układanie chodników od Żegociny do Rozdziela, ale na modernizację zakrętów Żegocina będzie musiała poczekać do przyszłego roku. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który wspólnie z Marszałkiem Berezą oglądał to niebezpieczne miejsce, obiecuje, że dokumentację gmina przygotuje jeszcze w tym roku. Środki na wyprostowanie zabezpieczy województwo, natomiast gmina wykona chodnik na tym odcinku.

Zakety w Nizowej. Wójt i Marszałek na zakętach w Nizowej.
W tym miejscu droga E-965 będzie wyprostowana. Wójt Błoniarz i Marszałek Bereza na zakrętach w Nizowej.

     W późniejszym spotkaniu z panem Berezą, odbytym w gabinecie Wójta Gminy Żegocina, uczestniczył także radny Czesław Jajecznica, który tłumaczył, jak ważne jest dla mieszkańców tego terenu sprawa wyprostowania zakrętów w Nizowej. Wyraził on  także niezadowolenie ze schodków, jakie są zrobione w chodniku w okolicy szkoły w Rozdzielu. Wójt i Marszałek tłumaczyli, że takie uskoki muszą być, bo tak określają przepisy. Już za kilka dni rozpocznie się budowa kolejnych odcinków chodnika przy drodze w stronę Rozdziela. Tym razem jedna schodków nie będzie, ale chodnik musi być szerszy i mieć barierki.
    Marszałek Bereza przywiózł Wójtowi Błoniarzowi specjalny list od Marszałka Województwa Małopolskiego, napisany na obchody "713. Urodzin Żegociny" oraz Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2015.

Jan Bereza i Jerzy Błoniarz przy drodze E-965. Radny Czesław Jajecznica podczas dyskusji z Janem Berezą.

    Jan Bereza wysłuchał także informacji o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie, których udzielił mu kierownik tego Domu pan Czesław Pączek. Spotkanie stało się także okazją do dyskusji na wiele tematów. Mówiono o zwiększonym ruchu na drodze E-965, strategii rozwoju województwa małopolskiego, współdziałaniu administracji zespolonej (państwowej) z samorządową, zasadach finansowania inwestycji gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wśród poruszonych wątków znalazła się także propozycja wybudowania na szczycie Kamionnej wieży widokowej. Do tej sprawy jeszcze powrócimy.

O działalności ŚDS opowiedział Marszałkowi Czesław Pączek. Kolejny element poprawy stanu bezpieczeństwa na E-965 - lustro w Łąkcie Górnej.

    Wyprostowanie zakrętów w Nizowej w przyszłym roku będzie kolejnym elementem poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej E-965. Przypomnijmy, że dzięki staraniom gminy i dobrej woli oraz wsparciu finansowemu różnych instytucji stało się możliwe wybudowanie chodników w Łąkcie Górnej i Żegocinie, bardzo dokładne oznakowanie skrzyżowań w Łąkcie Górnej i Żegocinie, a ostatnio zamontowanie 3 luster przy tej drodze w miejscach szczególnie utrudnionej widoczności dla kierowców: w Łąkcie Górnej i przy stacji benzynowej w Żegocinie. Kolejne działania będą na szczęście realizowane już wkrótce.

[wstecz]