SZANSA NA POLSKO - WĘGIERSKĄ WYMIANĘ GRUP MŁODZIEŻOWYCH

  Kontakty gminy Żegocina z Węgrami mają już pewną tradycję. Pomijamy tu fakt, że w okresie istnienia Galicji wielu mieszkańców okolic Żegociny udawało się na Węgry w poszukiwaniu pracy. W dalekie wyprawy wyruszali zwłaszcza cieśle i drwale z Rozdziela. Pierwsze oficjalne kontakty obecnej gminy Żegocina z Węgrami, zakończone podpisaniem umowy o współpracy, miały miejsce w 1997 roku, kiedy w Żegocinie przebywała delegacja samorządowych władz miasteczka Jászárokszállás, położonego koło Solnoku. Z rewizytą na Węgrzech przebywała delegacja Żegociny. Prawdziwą furorę zrobiła tam żegocińska kapela ludowa, która grała nie tylko krakowiaki, ale także czardasze. Dobrze zapowiadające się kontakty Żegociny z Jászárokszállás nie przetrwały jednak próby czasu i ustały po zmianie władz samorządowych w węgierskiej gminie.

Żegocina w Jászárokszállás. Żegocina w Jászárokszállás.
Żegocińska delegacja podczas składania wieńca pod tablicą
upamiętniającą Powstanie Węgierskie 1848 r.
Występ żegocińskiego zespołu folklorystycznego
w Domu Kultury w Jászárokszállás.

    Tymczasem zupełnie niespodziewanie pojawiła się szansa na odnowienie kontaktów żegocińsko - węgierskich. W grudniu 2005 roku, pracująca w budapeszteńskim ośrodku dla osób z porażeniem mózgowym pani Jadwiga Városi, Polka z pochodzenia, napisała do krakowskiej Sodalicji Św. Jadwigi, której jest honorowym członkiem list, w którym zgłosiła taką oto ofertę: '"Bardzo chcę zorganizować tu, w Budapeszcie, odpowiednie zaplecze do przyjmowania grup z Polski, które mają powiązania ze św. Jadwigą. Niech ludzie poznają kraj, z którego wywodzi się nasza Święta. Niech mają okazję do wyjazdu, do zwiedzania wielu ciekawych miejsc". Zapoznała się z nią nauczycielka Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej mgr Agata Pławecka. Wraz z inną nauczycielką tej szkoły - panią Katarzyną Sutor - wyjechała podczas ferii zimowych do Budapesztu i tam dzięki pomocy pani Városi podjęła rozmowy w sprawie wymiany grup młodzieżowych z dyrekcją Budapesti Egyetemi Katalikus Gimnázium.

Jadwiga Városi i Ks. M. Józefowicz w Żegocinie. Jadwiga Városi i Ks. M. Józefowicz w Żegocinie.
Agata Pławecka prezentuje gości uczniom Zespołu Szkół w Żegocinie. Ks. M. Józefowicz i Jadwiga Városi podczas spotkania z uczniami w Żegocinie.

   W dniu węgierskiego święta narodowego, czyli 15 marca 2006 roku, przebywała w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie pani Jadwiga Városi, której towarzyszył ksiądz Maciej Józefowicz. Również w jego żyłach płynie polsko-węgierska krew. Ksiądz Józefowicz przez 14 lat pracował w podbudapeszteńskiej parafii i znakomicie zna przeszłość i dzień dzisiejszy Węgrów. Ich przyjazd związany jest z zamiarem nawiązania współpracy żegocińskiej szkoły z Budapesti Egyetemi Katalikus Gimnázium. Podczas spotkania z uczniami, odbytego w szkolnej auli, piękny wykład o polsko - węgierskich związkach w historii wygłosił ksiądz Józefowicz. Goście zwiedzili szkołę i odbyli także wspólną z żegocińskim nauczycielami wycieczkę do zamku w Nowym Wiśniczu.

Jadwiga Városi i Ks. M. Józefowicz w Żegocinie. Jadwiga Városi i Ks. M. Józefowicz w Żegocinie.
Podziękowania uczniów dla ks. Józefowicza za piękny wykład. Rozmowa z uczniami.

    Pani Jadwigi Városi, podobnie jak ksiądz Józefowicz, jest członkiem honorowym krakowskiej Sodalicji Św. Jadwigi - świeckiego stowarzyszenia, powołanego do życia przez ks. Biskupa Sandomierskiego Wacława Świerzawskiego w 1996 r. w Krakowie. Sodalicja pragnie między innymi doprowadzić do spotkania jak największej ilości szkół, noszących imię Św. Jadwigi Królowej. Bardzo pozytywnie do planów Sodalicji, jak również wymiany grup młodzieżowych ustosunkowana jest dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie pani mgr Danuta Pączek. Także pani mgr Agata Pławecka wskazuje na korzyści wynikające z międzynarodowej wymiany grup młodzieżowych. - To wspaniała szansa dla naszej młodzieży na poznanie węgierskich przyjaciół, wymiany poglądów, odbycia atrakcyjnych wyjazdów do kraju, z którym łączy nas tak wiele - powiedziała pani mgr Agata Pławecka po rozmowach z panią Városi i ks. Józefowiczem. Podjęto już konkretne ustalenia w tej sprawie. Jest więc prawie pewne, że jeszcze tym roku, najprawdopodobniej we wrześniu, uczniowie żegocińskiej szkoły wyjadą na Węgry, a potem węgierska młodzież pojawi się w Żegocinie i domach uczniów tutejszej szkoły.

Jadwiga Városi i Ks. M. Józefowicz w Żegocinie. Jadwiga Városi i Ks. M. Józefowicz w Żegocinie.
Jadwiga Városi, Ks. M. Józefowicz, Agata Pławecka, Danuta Pączek
przed obrazem Św. Jadwigi w auli szkolnej.
Alicja Janiczek, Jadwiga Városi, Ks. Józefowicz i Agata Pławecka
po zwiedzeniu zamku w Nowym Wiśniczu.

[wstecz]