JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ?

Spotkanie z policjantami w Zespole Szkół w Rozdzielu.

  Jakie zagrożenia czyhają na dzieci w internecie ? Czy młodzież poniżej 18 roku życia ponosi odpowiedzialność karną? Jak uniknąć zagrożeń związanych z narkotykami ? To trzy podstawowe problemy poruszone podczas pogadanki, jaką w dniu 31 marca 2006 roku przeprowadzili w PSP w Rozdzielu policjanci z Posterunku Policji w Żegocinie. Do szkoły przybyli: Kierownik Posterunku Policji st. asp. Krzysztof Kluba i dzielnicowy sierż. szt. Jan Krawczyk.

Kierownik Posterunku st. asp. Krzysztof Kluba i dzielnicowy st. sierż. Jan Krawczyk. Na początku spotkania ustalono tematykę zajęć.
Kierownik Posterunku st. asp. K. Kluba i dzielnicowy sierż. szt. J. Krawczyk. Na początku spotkania ustalono tematykę zajęć.

   Policjanci spotkali się najpierw z najmłodszymi uczniami. Pogadanka, wygłoszona przez Krzysztofa Klubę dotyczyła zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń w drodze do i ze szkoły, niebezpieczeństw w sytuacji, gdy dziecko zostaje samo w domu. Kierownik posterunku policji metodą inscenizacji pokazywał uczniom, jak prawidłowo zachować się podczas spotkania z psem, dzikim zwierzęciem lub po znalezieniu padłego ptaka. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem i zgłosiły olbrzymią ilość pytań, np. o to, czy można jeździć rowerem po chodniku, kiedy mogą zdobyć kartę rowerową itp. Odpowiadały także na pytania postawione przez prelegenta. Na zakończenie spotkania życzyły panom policjantom życzenia wesołych świąt wielkanocnych oraz wręczyły samodzielnie wykonane prace plastyczne.

   Uczestnikami drugiego spotkania byli uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Tu poruszana problematyka była nieco inna. Dotyczyła takich problemów jak: zagrożenia z internetu, ze strony sekt, alkoholizm, narkomania, wagary, ucieczki z domów oraz odpowiedzialność karna osób nieletnich. Także podczas tej prelekcji uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali słów policjantów, a zakończenie spotkania przyjęli z rozczarowaniem. Starszy aspirant Krzysztof Kluba obiecał im jednak, że jeśli będzie taka potrzeba, chętnie weźmie udział w lekcjach wychowawczych, zorganizowanych przez nauczycieli.

   W rozmowie z nauczycielami i dyrektorką szkoły mgr Alicją Admczyk - Bruzda Krzysztof Kluba poinformował, że podjął starania o zwiększenie bezpieczeństwa podczas przechodzenia dzieci przez ruchliwą drogę, przebiegającą w pobliżu szkoły. W tym celu niebawem mają być zamontowane na jezdni pasy spowalniające oraz duże tablice informujące kierowców o przejściu przez jezdnię dzieci.

[wstecz]