POWSTAŁ OŚRODEK TRADYCJI I KULTURY REGIONALNEJ

    Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury oraz wsparciu ich przez budżet gminy zakończył się pierwszy etap tworzenia "Wiejskiego Ośrodka Tradycji i Kultury Regionalnej w Łąkcie Górnej, gmina Żegocina. Powstaje on na bazie remizy OSP i świetlicy wiejskiej. W pierwszej części realizacji projektu, opracowanego przez Wójta Gminy Jerzego Błoniarza oraz Dyrektora CKSiT w Żegocinie Mieczysława Kędrę, za środki z Ministerstwa Kultury oraz pracy społecznej mieszkańców Łąkty Górnej, wyszacowanych na 16 tysięcy złotych, dokonano remontu i modernizacji budynku, będącego obecnie współwłasnością samorządu i OSP w Łąkcie Górnej. Prace rozbiórkowe i modernizacyjne trwały przez okres zimy i zostały już zakończone.

Remiza OSP w Łąkcie Górnej". Świetlica podczas remontu.

    - Nasza praca polegała na modernizacji istniejącego budynku i dostosowanie go do potrzeb okreslonych przez inwestora, czyli Urząd Gminy w Żegocinie. Przebudowaliśmy klatkę schodową, dokonaliśmy całkowitego remontu sanitariatów, przebudowaliśmy jedno z pomieszczeń na kuchnię, częściowo uzupełniliśmy posadzki. Wzmocnione zostały także stropy. Robiliśmy to wszystko okresie zimy, a to utrudniało nam pracę. Ale udało się zadania określone przez inwestora w pełni wykonać - poinformował Piotr Lupa - kierownik robót w Przedsiębiorstwie Usług Budowlanych "BUD-REM", które było wykonawcą tych prac.
    Zanim jednak do obiektu weszła limanowska firma, pracowali tu mieszkańcy wsi Łąkta Górna, głównie strażacy. Wykonali tu szereg prac rozbiórkowych i wyburzeniowych. Zdemontowali część ścian, instalacje, stare sanitariaty. - Mieliśmy wykonać 20% prac i z tego żeśmy się wywiązali - powiedział Janusz Stańdo - naczelnik OSP w Łąkcie Górnej.
    24 marca 2006 roku, z udziałem inwestorów, wykonawców, łąkieckich radnych, sołtysa Łąkty Górnej Stanisława Krawczyka, inspektora nadzoru mgr inż. Ryszarda Trojanowskiego odbyło się przekazanie obiektu do eksploatacji.

Odbiór kuchni. W świetlicy.

   - Bardzo się cieszę z faktu, że udało się tyle zrobić, choć nie są to jeszcze wszystkie prace, jakie trzeba będzie wykonać. Dotychczas wykonane prace kosztowały 69 tys. zł. Za 11 tysięcy zakupiono wyposażenia. Samorząd poniesie także koszty robót dodatkowych, trudnych obecnie do oszacowania. Bardzo ważna rzecz w tym przedsięwzięciu to aktywizacja tutejszych mieszkańców. Powstały przecież dwa nowe zespoły artystyczne. Minister Kultury i my - jako samorząd - powinniśmy się cieszyć, że dając pieniądze stworzyliśmy takie zaplecze do rozwoju kultury. Dlatego bardzo by nas bolało, gdyby ten ośrodek nie funkcjonował należycie. Cieszymy się, że było wiele pomysłów i pracy samych mieszkańców wsi, w tym członków OSP, tutejszych radnych, pana sołtysa. Ich prace rozbiórkowe wyszacowano na 16 tys. zł. Wielkie słowa wdzięczności kieruję także do wykonawcy, który był bardzo cierpliwy, otwarty na nasze propozycje i mądrze realizował zadania w trudnych przecież warunkach zimowych. Na początku nie dało się też wielu rzeczy przewidzieć, bo nie do końca znaliśmy stan techniczny tego budynku, wzniesionego przecież głownie czynem społecznym przez tutejszych strażaków w latach 50-tych poprzedniego wieku. Wykonano więcej niż pierwotnie planowano. Dodatkowo zrobiono łazienki i dwa pomieszczenia na piętrze, Wydaliśmy sporo pieniędzy, ale myślę, że po gospodarsku - powiedział do zebranych Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.
    Z faktu poszerzania w trakcie robót ich zakresu nie był zbytnio zadowolony właściciel firmy "BUD-REM" pan Józef Golonka. - Wolelibyśmy, aby od razu, na początku było wszystko dokładnie ustalone, a nie tak, że ciagle zadawano nam nowe prace. Ale rozumiemy Wójta, że ulegał naporowi mieszkańców. Sami też poniekąd czujemy się sponsorami tej roboty, która tu została wykonana - powiedział szef firmy.

Jedna z sal ekspozycyjnych. Pamiatkowa fotografia.

    W budynku o kubaturze 273 m3 i powierzchni użytkowej 273 m2 znajdują się obecnie następujące pomieszczenia: świetlica, trzy sale poglądowo - ekspozycyjne (jedna niebawem będzie urządzona jako izba regionalna), kuchnia, zaplecze gospodarczo-sanitarne, szatnia i sanitariaty.
    Przekazany do użytkowania obiekt, będzie użytkowany przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, kierowane przez pana Mieczysława Kędrę. - Podstawowym celem ministerialnego projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej" jest poszerzenie dostępu do dóbr i usług kultury oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji zajmujących się kulturą. Opracowany przez nas projekt utworzenia "Wiejskiego Ośrodka Tradycji i Kultury Regionalnej" znalazł w Ministerstwie Kultury uznanie i dzięki temu uzyskaliśmy środki na adaptację budynku byłej już Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej na cele ośrodka oraz jego podstawowe wyposażenie. Wybraliśmy Łąktę Górną, bo tu właśnie są duże zasoby ludzkie i jest chęć lokalnej społeczności do kultywowania i rozwijania tradycji i kultury regionalnej. Od paru już lat działa dziecięcy zespół folklorystyczny, a kilka tygodni temu założyliśmy drugi, tym razem składający się z osób dorosłych. Bardzo nam w tym wszystkim pomagają: łąkiecki proboszcz - Ks. Stanisław Szczygieł - wielki miłośnik kultury ludowej oraz dyrekcja i nauczyciele tutejszych placówek oświatowych. Baza będzie służyć do organizowania kursów, szkoleń, sympozjów z zakresu kuchni regionalnej, rękodzieła artystycznego, zanikających zawodów. Będzie stała ekspozycja w izbie regionalnej, a także wystawy twórczości lokalnych twórców ludowych. Na początek zaprezentujemy wystawę malarstwa łąkieckiej artystki pani Anny Łękawy. Oczywiście obiekt będzie służył także innym celom. Będą się tu odbywać imprezy, zebrania wiejskie i strażackie, wesela, zabawy i dyskoteki. W dolnej części będzie także świetlica wiejska. Tu będzie także ćwiczył zespół folklorystyczny. Kuchnia będzie służyła obsłudze gastronomicznej organizowanych tu imprez. Mamy trochę zakupionych nowych elementów wyposażenia: krzeseł, stolików, szaf oraz sprzętu kuchennego. W kuchni duży wkład mają strażacy i to oni będą głównymi dysponentami tej części obiektu. Poszukujemy natomiast instruktora pracy kulturalno-świetlicowej, którego chcemy zatrudnić w Wiejskim Ośrodku Tradycji i Kultury Regionalnej w Łąkcie Górnej. Osoba ta musi mieć wyobraźnię artystyczną i duży zmysł organizacyjny i gospodarczy - powiedział Mieczysław Kędra.
    Samorządowe władze Gminy Żegocina zabiegają o pozyskanie środków jeszcze na trzy inne przedsięwzięcia. Wójt przedstawił w Ministerstwie Kultury także inne projekty, które dotyczą podobnej adaptacji budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Bytomsku oraz zakup strojów dla dziecięcego zespołu folklorystycznego z Łąkty Górnej, zespołu dziecięcego z Rozdziela, ubiorów i instrumentów dla orkiestry dętej z Żegociny. Decyzja zapadnie niebawem. Przypomnijmy także, że trwają również prace nad urządzeniem podobnego ośrodka - "Szkoły ginących zawodów" w starym budynku szkolnym w Bełdnie. Ten ostatni projekt finansowany jest głównie z Programu "Odnowa Wsi".

[wstecz]