ROZDZIELSKIE "DRABY" NAJLEPSZE W PODEGRODZIU

IX Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE" IX Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE"
Konferansjer Zbigniew Olszak. Występ "Drabów" z Rozdziela.

    W dniach 4-5 luty 2006 roku, w Podegrodziu spotkały się grupy kolędnicze z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W "IX PASTUSZKOWYM KOLĘDOWANIU" wzięło udział 27 najlepszych grup dziecięcych i młodzieżowych, wyłonionych podczas trwających przez cały styczeń eliminacji. Wśród występujących tu zespołów były "Draby" z Rozdziela, które wystąpiły jako siódmy z kolei zespół w sobotnie popołudnie. Grupa, prowadzona przez mgr Annę Zelek jak zwykle nie zawiodła i zajęła w Podegrodziu I miejsce.

    Oto obszerne fragmenty protokołu posiedzenia Komisji Artystycznej:

   Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej IX Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE", które odbyły się w Podegrodziu w dniach 4 - 5 lutego 2006 roku.
Komisja w składzie:
Aleksandra Szurmiak - Bogucka (etnomuzykolog) - Kraków
Maria Cetera - etnograf - Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
Jadwiga Adamczyk - muzyk - Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w N. Sączu
Benedykt Kafel - etnograf - Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w N. Sączu
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 27. grup kolędniczych, w tym 4. grup młodzieżowych z województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

W KATEGORII GRUP DZIECIĘCYCH:

Cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł otrzymują grupy:
. Z gwiazdą z Zagorzyna, pow. nowosądecki
. Z bańką z Zawoi - Gołyni, pow. suski
. Z szopką z Bałażowki, pow. limanowski
. Z banią ze Skawicy, pow. suski

Siedem równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł otrzymują grupy:
. Z szopką z Mszalnicy, pow. nowosądecki
. Z gwiazdą z Królowej Górnej, pow. nowosądecki
. Herody ze Starego Wiśnicza, pow. bocheński
. Z gwiazdą z Siekierczyny, pow. limanowski
. Z konikiem z Jaworznej, pow. limanowski
. Z turoniem z Lubomierza, pow. limanowski
. Szczodraki z Boguszy, pow. nowosądecki

Siedem równorzędnych III miejsc i nagrody książkowe otrzymują grupy:
. Herody z Mąchocic - Scholasterii, woj. świętokrzyskie
. Draby z Cieniawy, pow. nowosądecki
. Z gwiazdą z Maciejowej, pow. nowosądecki
. Pasterze z Dębskiej Woli, woj. świętokrzyskie
. Z szopką z Suchej Beskidzkiej - Zasypnicy, pow. suski
. Z gwiazdą z Tenczyna, pow. myślenicki
. Z gwiazdą z Szymbarku, pow. gorlicki

Pięć wyróżnień w postaci dyplomów otrzymują grupy:
. Z gwiazdą i kozą z Czernichowa, woj. śląskie
. Pasterze z Połomia Dużego, pow. bocheński
. Herody z Janowic, pow. miechowski
. Z konikiem ze Skrzynki, pow. myślenicki
. Z gwiazdą z Luszowic, pow. chrzanowski

W KATEGORII GRUP MŁODZIEŻOWYCH:

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 350 zł otrzymują grupy:
Draby z Rozdziela, pow. bocheński
Z turoniem z Mszalnicy, pow. nowosądecki

Jedno drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł otrzymuje grupa Pasterze z Królowej Górnej, pow. nowosądecki

Jedno wyróżnienie w postaci dyplomu za reaktywację tradycyjnego zwyczaju kolędowania otrzymuje grupa Z gwiazdą z Górna, woj. podkarpackie.

    Każdy zespół biorący udział w przeglądzie otrzymuje główne trofeum w postaci "Serca podegrodzkiego" ufundowane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, słodycze i inne upominki ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, GOK w Podegrodziu, Spółdzielnię Ogrodniczą Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu i Gazetę Krakowską w Nowym Sączu.

Patronat medialny pełnili: TVP 3 Kraków, Radio Kraków MAŁOPOLSKA, Redakcja Gazety Krakowskiej w Nowym Sączu.

    Stwierdzamy, że grupy biorące udział w tegorocznym przeglądzie prezentowały bardzo wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym jak i wykonawczym, o czym świadczy liczba równorzędnych miejsc.
Pragniemy wyrazić uznanie wszystkim kierownikom, instruktorom i opiekunom grup za pracę nad przygotowaniem programów opartych na rodzimej tradycji. Dzięki ich sercu i zaangażowaniu możemy być spokojni, że stary obyczaj kolędowania będzie kontynuowany przez młode pokolenie.
Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu z jego Gospodarzem - Krzysztofem Bodzionym za przygotowanie, sprawną organizację i ciepłą atmosferę, jaka towarzyszyła przeglądowi. Dziękujemy również konferansjerowi Zbigniewowi Olszakowi za dowcipną prezentację grup.

IX Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE" IX Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE"

Źródło: www.mcksokol.pl, foto: archiwum "Drabów"

[wstecz]