MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ

Modernizacja sali sportowej w Żegocinie. Modernizacja sali sportowej w Żegocinie.
W sali odbywaja się już zajęcia z wychowania fizycznego. Wójt Jerzy Błoniarz podczas wykonywania próby wytrzymałościowej szyb.
   

   Od dłuższego już czasu bocheński Sanepid, a w ślad za nim dyrektor PSP w Żegocinie mgr Jan Adamski naciskał na samorząd gminny, aby dokonać modernizacji sali gimnastycznej. Zgłaszano zagrożenia wynikające z płaskiego dachu, który mógł nie wytrzymać dużego obciążenie śniegiem. Do wymiany nadawała się także stolarka, w tym przede wszystkim duże okna od strony wschodniej. Wreszcie w końcu 2005 roku udało się Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi znaleźć środki na modernizację obiektu. Kosztowało to sporo, bo sama wymiana 10 okien okien to ponad 55 tys. zł. Zamontowano w nich specjalne szyby P2A oraz nawiewniki i kratki do wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej AERECO - higrosterowalne. Okucia tych okien zmieniły sie ze stalowych na plastikowe. Na wszystkie elementy firma dokonująca instalacji (firma PARTNER - ALMA Stach, Król Sp. J. z siedzibą w Limanowej) musiała mieć atesty. Czuwał nad tym nie tylko dyrektor Adamski, ale także inspektor nadzoru mgr inż. Ryszard Trojanowski.
    29 grudnia, tuż przed końcem 2005 roku zakończono prace i dokonano odbioru tego zadania inwestycyjnego. W obecności przedstawiciele wykonawcy sprawdzono wytrzymałość szyb na uderzenia (m. in. sprawdzał sam Wójt mgr Jerzy Błoniarz). Próba wypadła bez zastrzeżeń, a drobne poprawki, które musi spełnić wykonawca to zrobienie osłon na nawiewniki, gdyż nie są one zabezpieczone przed uderzeniami piłek.

Modernizacja sali sportowej w Żegocinie. Modernizacja sali sportowej w Żegocinie.

   Drugim elementem modernizacji sali jest nadbudowa dachu i zmiana kąta jego pochylenia. Do tej pory był to dach płaski, kryty papą, który corocznie stwarzał problemy. Zmiana poszycia dachowego polegała na nadbudowaniu nad płaskim dachem drugiego, pochylonego, z odpowiednim kątem. Dach ten pokryty został blachą. W celu ratowania elewacji, na którą do tej pory zawsze lała się woda z dachu, konstrukcja dachowa została bardziej wysunięta.  Przetarg na wykonanie "Odbudowę dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegocinie", wygrał Zakład Usług Budowlanych - Wiktor Twardosz z siedzibą w Żegocinie. Koszt tej części modernizacji to około 80 tysięcy złotych.

     
Modernizacja sali sportowej w Żegocinie. Modernizacja sali sportowej w Żegocinie.

   Aby modernizacja była pełna nastąpi także odnowienie elewacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegocinie. W wyniku przetargu do wykonania tego zadania zostało wybrane Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MAR-BUD" s.c. Marian Sroka - Renata Sroka z siedzibą w Bochni. Koszt tego przedsięwzięcia to dalsze 15 tys. zł.

    - Dzięki tym pracom sala stała się bezpieczniejsza i wygląda bardziej estetycznie. Ocieplenie obiektu da także wymierny efekt w postaci mniejszych wydatków na ogrzewanie - powiedział zadowolony z rozwiązania problemu dyrektor PSP w Żegocinie Jan Adamski. Dużą szybkością wykazał się bocheński Sanepid, który przyjechał na kontrolę swoich zaleceń dotyczących sali gimnastycznej już 3 stycznia 2006 roku.

[wstecz]