PAMIĘĆ O ZMARŁYM PROBOSZCZU

    23 stycznia 2003 r. w godzinach rannych zmarł niespodziewanie Proboszcz Parafii pod wezwaniem. Św. Mikołaja w Żegocinie ksiądz prałat Antoni Poręba. W rok po jego śmierci wdzięczni parafianie z Żegociny, Bytomska i Bełdna ufundowali epitafium, które zostało umieszczone w kościele parafialnym, a mieszkańcy Rozdziela tablicę pamiątkową, umocowaną w skalnym monumencie zamontowanym koło rozdzielskiego kościoła.
   Każdego roku w żegocińskim i rozdzielskim kościele odprawianych jest wiele mszy świętych w intencji zmarłego Księdza Prałata Antoniego Poręby. Co roku delegacja parafian z Żegociny wyjeżdża do Ptaszkowej, by w tamtejszym kościele i przy grobie swojego byłego Księdza Proboszcza modlić się w intencji zmarłego kapłana.
   Tak samo było w tym roku. 29 stycznia 2006 roku kilkudziesięciu parafian, w tym delegacje strażaków i samorządu, z wójtem i przewodniczącym rady gminy na czele wyjechało do Ptaszkowej. Najpierw w ciszy i skupieniu modlono się przy grobie wielce dla Żegociny zasłużonego kapłana, potem uczestniczono w mszy świętej, odprawionej w tamtejszym kościele w intencji ŚP. Ks. Poręby przez ks. proboszcza Józefa Kmaka.
   "Był wszystkim dla wszystkich" - takie słowa umieszczono na epitafium w żegocińskim kościele. Parafianie wyrazili w nich swoją wdzięczność dla Ks. Poręby za wszystko co dla ich serc, dusz i codziennego życia uczynił. Zdaje się potwierdzać sentencja przypisywana Napoleonowi Bonaparte - "Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie". Pamięć ludzka jest jednak zawodna i z upływem czasu gaśnie. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński powiedział: "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie". Dobrze więc się stało, że ufundowano epitafium i tablicę pamiątkową. Trwają także następne działania, których celem jest zachowanie pamięci o życiu i dokonaniach księdza prałata Antoniego Poręby. Z inicjatywy Franciszka Koszyka powstał społeczny komitet, którego celem jest zebrania różnych materiałów, dokumentów, fotografii, wspomnień związanych z życiem, służba kapłańską i działalnością społeczną księdza Antoniego. W planach komitetu jest wydanie książki biograficznej poświęconej księdzu, który 20 lat pracował w i dla żegocińskiej parafii. Zebrano już dużo materiałów i jest szansa na to, że uda się w 5. rocznicę śmierci księdza Poręby, wydać chociażby niewielką książkę upamiętniającą postać kapłana i społecznika. Członkowie komitetu proszą jednak nadal o udostępnianie materiałów związanych z postacią księdza, który pracował w kilku miejscowościach, a do których trudno dotrzeć. Może te słowa przeczyta ktoś z Internautów, ktoś, kto posiada i zechciałby wypożyczyć np. archiwalne fotografie, czy dokumenty lub przekazać ich skany. Wniesie w ten sposób wkład w pracę biograficzną o zmarłym trzy lata temu zasłużonym kapłanie - księdzu prałacie Antonim Porębie. Można w tej sprawie pisać e-maile lub pisać listy na adres: Franciszek Koszyk - Rada Gminy w Żegocinie 32- 731 Żegocina.

Modlitwa przy grobie Ks. Antoniego Poręby - 29.01.2006 Wiązanki kwiatów i znicze na rodzinnym grobowcu Porębów.

TAKIM POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI >>>

EPITAFIUM DLA KSIĘDZA PORĘBY >>>

[wstecz]