PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE

Pożegnanie policjantów w Żegocinie.

   Samorząd gminy Żegocina wielokrotnie zabiegał o powrót do sytuacji sprzed lipca 2003 roku, kiedy to zlikwidowano Posterunek Policji w Żegocinie, który mieścił się w wykupionym przez Policję budynku - byłej remizie OSP w Żegocinie. Z taką sytuacja nie mogła się pogodzić także tutejsza społeczność, która poczuła się mniej bezpiecznie. Na szczęście zmiany w ustawie o policji pozwoliły na utworzenie pięcioosobowych posterunków, w których może działać dochodzeniowiec. Sytuacja wróciła zatem do stanu, jaki istniał do roku 2000. Z dniem 1 sierpnia 2004 roku Posterunek Policji w Żegocinie został reaktywowany, a jego kierownikiem zamianowano Dariusza Krakowskiego.

    Niezbyt długo przyszło mu pracować w Żegocinie. Otrzymał rozkaz przeniesienia się do Komendy Powiatowej Policji, gdzie obejmie ważne stanowisko. Na początku 2006 roku kończy także pracę w Policji Komendant Powiatowy Policji insp. Tadeusz Orzechowski. Obu Panów pożegnano uroczyście podczas spotkania zorganizowanego 20 stycznia 2006 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Żegocinie. Prócz Komendanta Powiatowego Policji w Bochni Tadeusza Orzechowskiego w spotkaniu uczestniczyli: jego zastępca podinsp. Marek Rudnik, były Kierownik Posterunku Policji w Żegocinie starszy aspirant Dariusz Krakowski i jego następca na tym stanowisku st. asp. Henryk Kluba, Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, przewodniczący komisji Rady Gminy w Żegocinie, Komendant Gminny ZOSP w Żegocinie Franciszek Zatorski, sołtysi.

    Inspektor Tadeusz Orzechowski, a następnie st. asp. Dariusz Krakowski otrzymali od samorządu gminnego pamiątkowe adresy z podziękowaniami. Przekazali je Wójt Jerzy Błoniarz i Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek.

Gospodarzem spotkania był Wójt Jerzy Błoniarz.

Uczestniczyli także m. in. : K. Kluba, L. Grabowski, D. Krakowski.

   - Wobec zakończenia przez Pana zaszczytnego obowiązku służbowego i przejścia na zasłużoną emeryturę samorząd Gminy Żegocina ma zaszczyt złożyć Panu serdeczne i szczere podziękowania za troskę i lata życzliwej współpracy nacechowanej otwartością na problemy naszej gminnej społeczności. Pańska postawa i sposób pełnienia powierzonych funkcji na stanowiskach Wojewódzkiego Komendanta Policji w Tarnowie i Powiatowego Komendanta Policji w Bochni jest wzorem rzetelności i pracowitości do naśladowania dla przyszłych kadr policyjnych. Pozostając w nadziei na utrzymanie naszych kontaktów i dalsze spotkania życzę Panu dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym - napisali w adresie do Komendanta Orzechowskiego Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Żegocina.

Wójt J. Błoniarz podczas przekazywania podziękowań dla T. Orzechowskiego. Podziękowania otrzymał także Dariusz Krakowski..

   Podziękowania otrzymał również asp. szt. Dariusz Krakowski. W okolicznościowym adresie czytamy: - Składamy Panu serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę dla dobra naszej gminnej społeczności. Swoją praca i postawą w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa naszych mieszkańców dał Pan dowód prawdziwej sumienności i rzetelności na powierzonym stanowisku. Zawsze znajdowaliśmy u Pana zrozumienie i chęć współdziałania, co było wielką pomocą w sprawowaniu naszych odpowiedzialnych zadań. Wierzymy, że pełniąc odpowiedzialna funkcję w Komendzie Powiatowej Policji, będzie Pan nadal blisko spraw ludzkich, a Pańskie doświadczenie zaowocuje dużą skutecznością działania. Życzymy Panu dużo zdrowia w nowym miejscu pracy, a w życiu osobistym wszelkiej pomyślności i pozostajemy z wyrazami uznania.

  
Policjantom podziękował także Jan Rosiek. Za pamięć i uznanie podziękował insp. T. Orzechowski.

    Z upoważnienia Komendanta Powiatowego Policji Wójt Jerzy Błoniarz przedstawił nowego Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie starszego aspiranta Krzysztofa Klubę. Jest on znaną już w Żegocinie postacią, gdyż kilkanaście lat temu pracował już tutaj i dał się poznać jako odpowiedzialny policjant. Na stanowisko w Żegocinie został przeniesiony z Komendy Powiatowej Policji w Bochni, w której pracował w komórce, zajmującej się sprawami profilaktyki i młodzieży. - Myślę, że nasza współpraca dla dobra środowiska, współpraca z samorządem, z sołtysami i mieszkańcami gminy , a zwłaszcza młodzieżą, będzie dobra i owocna. Życzę tego Panu i wszystkim policjantom z Posterunku Policji w Żegocinie, dla którego przewidziano pięcioosobową obsadę (obecnie pracuje tu 4 policjantów). Wójt zapowiedział także przedstawienie nowego kierownika posterunku policji na zebraniach wiejskich i straży pożarnych.

  Policjantom dziękowali także: Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego Leopold Grabowski oraz radny powiatu - dyrektor ZS w Łąkcie Górnej Jan Rosiek. Obaj złożyli także gratulacje nowemu Kierownikowi Posterunku Policji w Żegocinie Krzysztofowi Klubie, wyrażając jednocześnie nadzieję na dobrą współpracę.

     Za dyplomy, słowa uznania i zorganizowanie tego spotkania podziękował Tadeusz Orzechowski - Serdecznie dziękuję za miłe słowa. Zrobiliście na Panowie tym pożegnaniem miłą niespodziankę. Rzeczywiście za kilkanaście dni żegnam się z mundurem i przechodzę na emeryturę. Ostatnie 9 lat mojego życia to teren dawnego województwa tarnowskiego, a od 7 - to powiat bocheński. Razem ze mną przechodzi na emeryturę 10 policjantów z Komendy powiatowej. Dlatego musiałem przenieść tam aspiranta Krakowskiego, bo pewne zadania muszą być wykonane. Uważam, że dobrze się stało, że dzięki zabiegom wójta i samorządu policja powróciła do  Żegociny, bo dzięki temu jest do niej bliżej. Proszę Pana Wójta o pomoc nowemu kierownikowi i patrzenie na posterunek gospodarskim okiem. 

   Wójt Jerzy Błoniarz obiecał takiej pomocy nadal udzielać.

REAKTYWACJA POSTERUNKU >>>

[wstecz]