POGADANKA O ZAGROŻENIACH I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Policyjna pogadanka w Zespole Szkół w Żegocinie.

    18 stycznia 2006 roku w Zespole Szkół w Żegocinie pojawili się policjanci: st. asp. Krzysztof Kluba z Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz żegociński dzielnicowy sierż. szt. Jan Krawczyk. Poprosili dyrekcję szkoły, aby w szkolnej auli zebrała się młodzież zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego. Pedagog szkolny pani Alicja Janiczek poinformowała, że powodem przybycia policjantów jest wygłoszenie pogadanki o odpowiedzialności karnej nieletnich. W bardzo obrazowy i konkretny sposób mówił o tym st. asp. Krzysztof Kluba, który ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Policyjna pogadanka w Zespole Szkół w Żegocinie. Policyjna pogadanka w Zespole Szkół w Żegocinie.
Alicja Janiczek i Krzysztof Kluba. Pogadanka Krzysztofa Kluby.

   Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjant uświadamiał młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z narkomanią, wstępowaniem do sekt, piciem alkoholu i paleniem papierosów, przemocą w rodzinach. Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie.

   O ile w początkowym okresie pogadanki kilku uczniów usiłowało pogaduszkami i dopowiadaniem utrudniać prowadzenie pogadanki i bagatelizować poruszaną problematykę, o tyle niebawem pod wpływem przekonującej mowy st. asp. Kluby i podawania licznych przykładów z jego praktyki policyjnej, ilustrujących przedstawiane problemy, młodzież zaczęła słuchać w skupieniu i bardziej "dorośle" rozumieć swoją sytuację.

Policyjna pogadanka w Zespole Szkół w Żegocinie. Policyjna pogadanka w Zespole Szkół w Żegocinie.
Młodość nie chroni was przed odpowiedzialnością - mówił Krzysztof Kluba. Żegociński dzielnicowy Jan Krawczyk.

    Ta pogadanka była także realizacją próśb Rady Gminy w Żegocinie, która apelowała do policji o zajęcie się i rozprawienie z niewłaściwym zachowaniem młodzieży, głównie na terenie Żegociny, w której zdarzyły się akty wandalizmu (pseudo graffiti na budynkach, przewracanie znaków drogowych), a także kradzieże, picie alkoholu przez nieletnich, bójki itp. Żegocina jest sporym ośrodkiem oświatowym i spotykają się tu grupy młodzieży z wielu miejscowości i wielu środowisk, nie zawsze przyjaźnie do siebie nastawionych i dobrze wychowanych. Stąd troska władz samorządowych o ścisłe współdziałanie policji z rodzicami uczniów, szkołami i kościołem. Stąd też pod szkołami, sklepami z piwem i dyskoteką "Hexe" często można zauważyć patrole policji. Policjanci równie często pojawiają się w szkołach na różnego rodzaju pogadankach i konkursach, których celem jest poszerzenie wiedzy młodych ludzi o zasadach społecznego współżycia i odpowiedzialności za swoje czyny. Prewencji bowiem nigdy dosyć.

[wstecz]