I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

ORGANIZATOR: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie
CELE KONKURSU
. Prezentacja dorobku artystycznego uczestników,
. Promocja dziecięcej twórczości artystycznej,
. Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
. W konkursie mogą wziąć udział soliści lub duety wokalne
. Wiek uczestników - uczniowie klas I - III i IV - VI
. Do konkursu należy przygotować jedną interpretację muzyczną (do wyboru jedna pozycja) kolędy lub pastorałki wykonanej
a cappella lub z półplejbekiem.
. W konkursie mogą wziąć udział 3 kolędy lub pastorałki wykonywane przez uczniów klas I - III i 3 kolędy lub pastorałki wykonywane przez uczniów klas IV - VI tj. najlepszych kolędników w szkole.

KRYTERIA OCENY:
. Dobór i oryginalność repertuaru,
. Poprawność wykonania tekstu,
. Muzykalność i walory głosowe wykonawców,
. Mile widziane są również stroje np. aniołka, pastuszka, króla itp.

PRZEBIEG KONKURSU:
. Termin nadesłania kart zgłoszeń uczniów do konkursu przyjmuje do dnia 15.01.2006 roku sekretariat PSP w Żegocinie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie
32 - 731 Żegocina 50
tel. 014 613 20 28

. Konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie 19.01.2006 roku o godz. 10.
. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów nastąpi po zakończeniu części konkursowej.

RELACJA >>>

    Znamy już wyniki szkolnych eliminacji tego konkursu, który został przeprowadzony 19 grudnia 2005 roku w PSP w Żegocinie. Wzięło w nich udział aż 31 uczniów.
    Do finału tego konkursu, który odbędzie się 19 stycznia 2005 roku,  zakwalifikowali się następujący uczniowie:
- Z klas I - III: Mateusz Waligóra i Łukasz Kuska z kl. I, Katarzyna Madej z kl. II a, Magdalena Mroczek z kl. II a.
- Z klas IV-VI: Sylwia Bubula z kl. IV a, Dominik Dudek z kl. IV b, Joanna Kaczmarczyk z kl. V a.
   Podczas konkursu 19 stycznia 2006 roku, swoje umiejętności wokalne zgromadzonej publiczności, zaprezentują również następujący uczniowie: Patrycja Czapeczka z kl. IV a, Magdalena Tyndel z kl. IV b, Krzysztof Zimirski z kl. IV b, Karolina Krajewska i Beata Banat - duet z kl. V b, Wioletta Kozak z kl. VI a.

[wstecz]