KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA OSP

Posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału OSP w Żegocinie. Posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału OSP w Żegocinie.
Zebranie Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie
prowadził Leopold Grabowski.
Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie podczas powitania Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, który jest również członkiem OSP.

    Koniec 2005 i początek 2006 roku - to okres bardzo pracowity dla zarządów gminnych i powiatowych, jak również samych jednostek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Strażacy - ochotnicy muszą nie tylko podsumować rok miniony, ale także przygotować plany pracy na rok następny. Jednym z najważniejszych jego elementów będzie kampania sprawozdawczo - wyborcza, która rozpoczyna się 1 stycznia 2006 roku. Najpierw odbędą się zebrania we wszystkich jednostkach, potem zjazdy gminne i powiatowe i wojewódzkie, a uwieńczeniem kampanii będzie XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP. Stosowna uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Główny Związku OSP RP w dniu 20 października 2005 roku.
     19 grudnia 2005 roku odbyło się  posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Żegocinie. Przewodził mu Prezes Zarządu oddziału druh Leopold Grabowski. Komendant Gminny Władysław Zatorski przedstawił  informację o działalności jednostek OSP w roku 2005. Przyjęto harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w strażach pożarnych na terenie gminy. Jako pierwsi obradowali 15 stycznia 2006 roku ochotnicy z OSP w Rozdzielu. Pozostałe jednostki obradować będą w lutym: 2 lutego - OSP w Żegocinie, 5 - OSP w Łąkcie Górnej, 11 - OSP w Bytomsku i 12 OSP w Bełdnie. Członkowie OSP wybiorą zarządy, komisję rewizyjną, przyjmą plany pracy i plany finansowe, wybiorą delegatów na zjazd gminny, który odbędzie się w połowie roku. ten z kolei wyłoni reprezentację gminy Żegocina na zjazd powiatowy.

    Wśród zaplanowanych działań ważnym przedsięwzięciem jest także zorganizowanie szkolnych i gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje gminne odbędą się się w tym roku na początku marca 2006 roku w Zespole Szkół w Rozdzielu. Rok 2006 będzie także rokiem gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Do tego dochodzą ćwiczenia, szkolenia, remonty remiz (obecnie taki remont - wymiana systemu ogrzewania trwa w remizie OSP w Bytomsku), uroczystości religijne, państwowe i strażackie, pogadanki w szkołach i oczywiście akcje ratownicze, których oby było jak najmniej. Już w najbliższą niedzielę (22 stycznia 2006 r.) odbędzie się w Bytomsku tradycyjna impreza strażacka - spotkanie opłatkowe, które poprowadzi duszpasterz strażaków - ochotników gminy Żegocina ksiądz Stanisław Szczygieł.

Posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału OSP w Żegocinie. Posiedzenie Zarządu Gminnego Oddziału OSP w Żegocinie.
Sekretarz zebrania - Zbigniew Nożkiewicz miał dużo pracy. Uczestnicy posiedzenia.

    Trzeba zaznaczyć, że strażacy - ochotnicy mają swoje organizacje i remizy we wszystkich wioskach gminy Żegocina. Jest to więc ruch prężny i bardzo potrzebny, o czym świadczy ilość przeprowadzonych akcji ratowniczych, wśród których zdecydowaną przewagę uzyskują inne, niż gaszenie pożarów, działania. Tymczasem problemem staje się brak wśród strażackiej braci ludzi młodych. Dlatego trzeba prowadzić jak najwięcej działań informacyjnych i promujących tak potrzebną działalność społeczną. Ponieważ wciąż brak środków finansowych na pełne wyposażenie jednostek, przypominamy o możliwości przekazywanie 1% podatku za rok 2005 na rzecz strażaków. Stosowne druki można otrzymać w urzędzie gminy. Można tez przesłać, wypełniając druki, którymi dysponują banki. Podajemy dane konta, na które można wpłacać:

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Małopolskiego, 30-960 Kraków, ul. Obrońców Modlina 2, nr konta: 18106000760000330000011778. Konieczny dopisek: tytułem - 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego dla OSP w ............................ .

WIĘCEJ O JEDNOSTKACH OSP GMINY ŻEGOCINA >>>

[wstecz]