Wojciech Wrona - Wójt Gminy Żegocina.

PYTANIE DO WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

Chcesz zadać pytanie Wójtowi Gminy w Żegocinie, albo złożyć uwagę, przedstawić propozycję lub wniosek - masz teraz możliwość.
Jesteś proszony o podanie prawdziwego imienia i nazwiska, gdyż anonimy nie będą uwzględniane w korespondencji.
Cierpliwie czekaj na ewentualną odpowiedź, która powinna być przesłana w terminie do 7 dni od daty wysłania e-maila.
Zadane pytanie jak i odpowiedź mogą być upublicznione, dlatego jeżeli nadawca nie życzy sobie odpowiedzi w formie publicznej
(poniżej lub na podstronie) prosimy to zaznaczyć w treści emaila.

wojt@zegocina.pl

wojt@zegocina.pl

E-MAIL WÓJTA GMINY ŻEGOCINA

 

NADESŁANE PYTANIA I ODPOWIEDZI WÓJTA

Pytanie ....... z dnia .......

Odpowiedź Wójta: ..............

[wstecz]