OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY - ROK 2019

SOŁTYSI ZAWIADAMIAJĄ:
Sołtysi zawiadamiają o terminach przyjmowania opłat podatkowo-śmieciowych do 15 maja 2019 roku:
- Sołtys Żegociny będzie w dniu 15 maja w godzinach od 9 do 15 w sali Centrum Kultury, w pozostałych dniach w domu
- Sołtys Rozdziela będzie w dniu 15 maja w godzinach od 7.30 do 9.30 w szkole, w pozostałych dniach w domu
- Sołtys Łąkty Górnej będzie w dniach 14 i 15 maja w godzinach od 8 do 17 w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej - budynek biblioteki
- Sołtys Bytomska będzie w dniach 14 i 15 maja w godzinach od 15 do 17 w Remizie OSP, w pozostałych dniach w domu
- sołtys Bełdna będzie przyjmowała w dniach 13 i 14 i 15 maja w Świetlicy Wiejskiej w Bełdnie, w dniach 13-14 maja w godzinach od 16 do 19 i 15 maja od 8 do 11.
ARENA ENERGY POSZUKUJE TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Arena Energy - Biuro rozwoju projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii z Poznania poszukuje terenów inwestycyjnych pod budowę farm fotowoltaicznych. Więcej >>>
SOŁTYSI ZAWIADAMIAJĄ:
   Sołtysi zawiadamiają o terminach przyjmowania opłat podatkowo - śmieciowych do 15 marca 2019 roku:
- Sołtys Żegociny przyjmował będzie w dniach 14 i 15 marca w godzinach od 9 do 15 w sali Centrum Kultury w pozostałych dniach i godzinach w domu
- Sołtys Rozdziela  przyjmował będzie w dniach 14 i 15 marca w godzinach od 7.30 do 9.00 w szkole i w tych samych dniach w godzinach od 15 do 17 w Remizie OSP, w pozostałych dniach i godzinach w domu
- Sołtys Łąkty Górnej  przyjmował będzie w dniach 13 14 15 marca w godzinach od 8 do 17 w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej budynek biblioteki
- Sołtys Bytomska  przyjmował będzie w dniach 14 i 15 marca w godzinach od 8 do 10 w Remizie OSP, w pozostałych dniach w domu.
- Sołtys Bełdna  przyjmował będzie do 15 marca w domu
KOMUNIKAT SEKRETARZA GMINY - 27.02.2019
   Sekretarz Gminy Żegocina informuje o wdrożeniu w Urzędzie Gminy Żegocina usługi potwierdzania profilu zaufanego.Usługa jest dostępna od dnia 27 lutego 2019 roku w Urzędzie, pokój nr 15 - pierwsze piętro (stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).
KOMUNIKAT
   Obowiązkowe, odpłatne szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie w Żegocinie: 2 lutego (sobota) 2019 roku: 9.00 - 9.30 - U Ptaszka, 9.35 - 10.00 - Parking przy kościele, 10.05 - 10.50 - Nowa Wieś, 11.00 - 11.30 - Pod Las, 11.40 - 12. 30 - Targowica, 12.40 - ....Jerzy  Mirowski
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BOCHNI - 07.01.2019

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w związku z obowiązkiem rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz na wprowadzaniu żywności do obrotu informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust.2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz 1541 z póź.zm) „podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące: produkcję pierwotną, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz rolniczy handel detaliczny produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.”
    Aby uzyskać wpis do Rejestru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni należy wypełnić i dostarczyć do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 w Bochni „wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS”. Wpis zakładu nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art.103 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej”.
    Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rejestracji działalności rolniczej można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 14 612 39 47 wew. 16 oraz na stronie www Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod adresem: bochnia.psse.malopolska.pl.

Z up PPIS w Bochni Kierownik Sekcji Nadzoru  Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
mgr inż. Dariusz Nowakowski

OGŁOSZENIA 2017 >>>

OGŁOSZENIA 2018 >>>

[strona główna]

[BIP]