ARCHIWALNA CZĘŚĆ
BILULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY ŻEGOCINA
2003 - 03.07.2017

   

Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Żegocinie;    32-731 Żegocina 316;   
Telefon:  146484520          Faks:   146132036
NIP: 868-19-61-229                                         REGON: 000550746
e-mail:
gmina@zegocina.pl

Konto bankowe: 04 8591 0007 0080 0000 1270 0006

AKTUALNA WERSJA BIP GMINY ŻEGOCINA

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żegocina.

   Urząd Gminy w Żegocinie informuje zainteresowanych cudzoziemów, którzy będą załatwiali sprawy z zakresu stanu cywilnego, że opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Gminy, które podajemy powyżej.

    Marital status proceedings corresponding to foreigners require payments of relevant fiscal duties. In order to process payments you are requested to provide your bank or payment institution with our bank account details.

These are:
Accounting & Payment Service SWIFT Code Account Number
Krakowski Bank Spoldzielczy (....................) 04 8591 0007 0080 0000 1270 0006

     Poniżej linki do podstron informujących o strukturze, kompetencjach gminy i jej jednostkach organizacyjnych. Dołączono także oświadczenia majątkowe Wójta, sekretarza gminy, skarbnika, radnych oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych, a także urzędowe druki, które można pobrać do wypełnienia w domu.
    W razie pytań, uwag, skarg do osób i instytucji wymienionych niżej prosimy pisać e-mail na adres: gmina@zegocina.pl

RADA GMINY GEOPORTAL GMINY ŻEGOCINA WÓJT GMINY JEDNOSTKI POMOCNICZE RADCA PRAWNY
STRUKTURA UG PRZETARGI - ARCHIWUM PYTANIE DO WÓJTA GMINY
STATUT GMINY ŻEGOCINA ŚDS JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OGŁOSZENIA
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŻEGOCINA ŚRODKI UNIJNE OBRONA CYWILNA GOPS DRUKI DO POBRANIA
RODO MAŁE DOTACJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA ŚRODOWISKA URZĄD STANU CYWILNEGO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE GZOZ GZOO ZAOPATRZENIE W WODĘ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Utworzono 11 czerwca 2003 roku.

zegocina.pl